szukaj
 
Dziś jest:
 
WARUNKI ZWIEDZANIA

WARUNKI ZWIEDZANIA

Od 1 stycznia 2010 w Muzeum Powstania Warszawskiego obowiązują bilety wstępu:

normalny – 7 zł od osoby,
ulgowy – 5 zł od osoby,
grupowy – 3 zł od osoby.

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów, uprawniających do zniżki:

a) uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
b) nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce,
c) osobom odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony działacz kultur".

Opłata grupowa za wstęp do Muzeum pobierana jest od uczestników zorganizowanych grup liczących powyżej 5 osób.

Ustala się niedzielę, jako dzień w którym wstęp do Muzeum jest nieodpłatny.

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

a) osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
d) dzieciom do lat siedmiu,
e) członkom Klubu Przyjaciół Muzeum Powstania Warszawskiego,
f) kombatantom, inwalidom wojennym i osobom represjonowanym.

Dodatkowe opłaty za zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem wynoszą:
50 zł + 3 zł od każdej osoby – w przypadku grupy 12-25 osobowej,
70 zł – w przypadku przewodnika indywidualnego.

Opłata za wstęp do Muzeum w ramach lekcji muzealnych wynosi 100 zł. w przypadku grupy do 20 osób.

Audioprzewodniki dostępne są w 18 językach: angielski, azerski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, francuski, niemiecki, Bahasa Indonesia, macedoński, rosyjski, słowacki, hiszpański, włoski, japoński, portugalski i polski. Opłata za audioprzewodnik wynosi 10 zł

 
 
Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel.: 22 539 79 05, 22 539 79 06 fax: 22 539 79 24 e-mail: kontakt@1944.pl
Konto Bankowe: Bank Pekao SA XIII O. w Warszawie 59 1240 2034 1111 0010 0305 0115
© 2005 Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Redakcja